Curs d’Introducció al Parapent

Es tracta d’un curs de descoberta al parapent en el què es combinen els vols biplaça amb instructor, pràctiques d’inflat i classes teòriques.
Aquest curs equival al 1r. nivell de l’estàndard internacional PARAPRO.

OBJECTIUS

  • Introduir-se al món del parapent sent part activa.
  • Conèixer les nocions bàsiques del vol en parapent.
  • Tenir control del parapent a terra.
  • Experimentar la sensació de volar en parapent.

METODOLOGIA

Es combinen:

  • Pràctiques individuals, en les que l’alumne aprèn a controlar la vela a terra.
  • Pràctiques en parapent biplaça. L’instructor demostrarà a l’alumne les actuacions que ha de realitzar en totes les fases del vol.
  • Classes teòriques i visionat de vídeos.

L’alumne adquirirà els coneixements teòrics bàsics necessaris per a volar en parapent.

IMPORTANT: En aquest curs no acabaràs volant sol en parapent monoplaça. Per arribar a volar sol en parapent monoplaça s’ha de seguir amb el curs de Iniciació al parapent.

DURADA

1 o 2 dies

PREU

1 dia: 175 €
2 dies: 275 €

curs-iniciacio-parapent-1