Curs d’Iniciació al Parapent

Amb la utilització del parapent biplaça com a eina pedagògica, l’alumne fa els primers vols assistit i acompanyat directament per l’instructor, aprenent progressivament i començant a pilotar el parapent en les fases més fàcils del vol per acabar pilotant en totes les fases del vol fins estar preparat per pilotar ell sol un parapent monoplaça.

El primer que es fa en el curs d’iniciació al parapent és aprendre a controlar el parapent a terra.
Un cop l’alumne és capaç d’inflar i controlar-lo a terra comencem a fer vols d’alçada amb parapent biplaça acompanyat d’un instructor. L’alumne començarà a pilotar el parapent en les fases més fàcils del vol supervisat per l’instructor que està volant amb l’alumne. Mica en mica l’alumne anirà pilotant progressivament en més fases del vol fins a ser capaç de fer un vol totalment autònom. Arribat aquest punt, l’alumne començarà a fer vols ell sol en parapent monoplaça.
L’alumne no pilotarà un parapent ell sol fins que sigui capaç de fer-ho amb la companyia de l’instructor en el parapent biplaça.

L’última fase del curs són els vols en monoplaça de l’alumne, per fi volarà ell sol supervisat per ràdio per 2 instructors.
Però no tot és pràctica, també hi ha classes teòriques on aprendrem meteorologia, aerologia, normativa de vol aplicada al parapent, material específic…
En acabar el curs s’entregarà un certificat de l’escola i la federació conforme ha fet un curs d’iniciació així com el llibre de vols, imprescindible per a seguir la formació i obtenir les titulacions federatives.
Aquest curs es correspon al 1er i 2on nivell de PARAPRO.

OBJECTIUS

  • Adquirir les nocions bàsiques que permetin als alumnes realitzar vols amb parapent en condicions meteorològiques bones sota la supervisió d’instructors.
  • Preparar a l’alumne per a seguir la seva progressió cap el següent nivell.

METODOLOGIA

Es combinen:

  • Pràctiques individuals, en les que l’alumne adquireix el domini necessari per realitzar les maniobres bàsiques per poder realitzar vols de descens sota la supervisió dels instructors.
  • Pràctiques amb un parapent biplaça, amb l’objectiu de que l’instructor demostri a l’alumne les actuacions que ha de realitzar durant el vol. Aquesta part permet una progressió gradual per part de l’alumne i una millor assimilació dels coneixements.
  • Classes teòriques, en les que l’alumne adquireix els coneixements bàsics d’aerologia, aerodinàmica y meteorologia per iniciar-se en l’esport del parapent amb seguretat.

DURADA

4 dies

PREU

395 €

curs-iniciacio-parapent-3
curs-iniciacio-parapent-5